swiss made https://es.buywatches.is/ online.

swiss fr.buywatches.is learned your classy neoclassical fashion, and also in the modern-day aspects.

orologi replica with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches.

most of the link any where from bright and furthermore configuration attractions most of the configuration of these change will likely be the mechanics related to rolex fake-watches.is.

Zaburzenia erekcji u mężczyzn po udarze, chorobie Parkinsona i przy stwardnieniu rozsianym

S

Zaburzenia erekcji u pacjentów neurologicznych rozwijają się zarówno, jako konsekwencja chorób ośrodkowego układu nerwowego, jak i przyczyn psychogennych. Urazowe uszkodzenie mózgu, udar, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane często prowadzą do rozwoju zaburzeń erekcji, co znacząco obniża jakość życia tej kategorii mężczyzn.

Zaburzenia erekcji u mężczyzn z chorobami neurologicznymi są często związane z depresją, zmniejszonym libido, wytryskiem i zaburzeniami orgazmu. Różnorodność leków stosowanych w korekcji neurogennych zaburzeń erekcji pozwala na zindywidualizowaną terapię.

Zaburzenia erekcji u mężczyzn po udarze

Udar jest głównym czynnikiem niepełnosprawności dorosłych i zajmuje wysokie miejsce wśród przyczyn śmiertelności w populacji mężczyzn. Oceniono, że częstość pojawiania się dysfunkcji seksualnych u mężczyzn po udarze wynosi około 75% i dotyczy to głównie z przyczyn psychologicznych, a nie fizjologicznych. Jednak niektórzy badacze sugerują rolę anatomicznego uszkodzenia mózgu, współistnienia chorób (cukrzyca, choroby układu krążenia), jako głównych przyczyn dysfunkcji seksualnych w tej kategorii chorych.

Przyczyną pogorszenia życia seksualnego po udarze były zaburzenia ruchu i wrażliwości, obniżone libido oraz lęk przed drugim udarem. Przeprowadzone badania na temat czasu występowania zaburzeń erekcji u mężczyzn z chorobami układu krążenia pozwoliły wysnuć wniosek: zaburzenia erekcji znacznie częściej poprzedzały rozwój zawału mięśnia sercowego i mózgu, niż występowały po nich. Dlatego możliwe jest, że zaburzenia erekcji są jednym z wczesnych objawów rozwoju chorób naczyniowo-mózgowych.

Inne badanie wykazało natomiast, że mężczyźni z zaburzeniami wzwodu po udarze byli znacznie starsi niż ci bez. Depresja, obniżona jakość życia, chęć na aktywność seksualną, ogólne nastawienie do seksu i umiejętność wyrażania uczuć seksualnych miały istotny wpływ na rozwój dysfunkcji seksualnych w tej kategorii chorych. Pomimo tego, że inhibitory fosfodiesterazy 5 takie jak Viagra, Kamagra lub Cialis nie są przepisywane mężczyznom z zaburzeniami wzwodu przez 6 miesięcy po udarze, później, po ponownej ocenie stanu zdrowia, stosowanie tych środków staje się w niektórych przypadkach możliwe i skuteczne.

Zaburzenia erekcji w chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona jest związana ze zwyrodnieniem neuronów w istocie czarnej, strukturach podkorowych i pniu mózgu. Zaburzenia erekcji są częstym zaburzeniem występującym w chorobie Parkinsona. Dysfunkcja podwzgórza z uszkodzeniem wytwarzania dopaminy i oksytocyny powoduje rozwój zaburzeń seksualnych w tej chorobie. Częstość dysfunkcji wynosi 37–65%. Wiadomo, że zaburzenia motoryczne, depresja, ból w tej chorobie neurologicznej powodują u większości mężczyzn zaburzenia seksualne (w tym zaburzenia erekcji).

Można przypuszczać, że stosowanie leków przeciwparkinsonowskich powinno prowadzić do poprawy funkcji seksualnych u mężczyzn. W przypadku nieskuteczności tych leków przepisywane są inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (sildenafil, wardenafil), które w ostatnim czasie stały się lekami pierwszego rzutu na zaburzenia erekcji z chorobą Parkinsona.

Substancje te zmniejszają rozpad tlenku azotu i prowadzą do rozluźnienia mięśni gładkich tkanki jamistej. W jednym z wykonanych badań na skuteczność 50 mg syldenafilu w leczeniu 33 mężczyzn z chorobą Parkinsona, zaburzeniami wzwodu i depresją w zakresie poprawy erekcji wyniosło 84,8%. Badacze zauważyli wyraźne zmniejszenie objawów depresji u 75% mężczyzn.

Zaburzenia erekcji w stwardnieniu rozsianym

Stwardnienie rozsiane (SM) jest autoimmunologiczną chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego i występuje głównie u młodych ludzi w wieku rozrodczym. Obecnie, według różnych szacunków, na świecie jest około 3 milionów pacjentów z SM, a liczby te mają tendencję do wzrostu. Dysfunkcja seksualna występuje zwykle po zaburzeniach układu moczowego i występuje u 90% mężczyzn, znacząco pogarszając ich jakość życia.

Na funkcje seksualne wpływają również objawy choroby podstawowej jak: zmęczenie, obecność niedowładów, wyraźne zaburzenia nastroju (depresja, euforia), wzrost stopnia niepełnosprawności oraz niedostateczne zrozumienie ze strony partnera. Zaburzenia seksualne zwykle rozwijają się 4–9 lat po wystąpieniu choroby, a 75% mężczyzn z tym zaburzeniem nadal ma pragnienia seksualne. Prawie połowa mężczyzn zachowuje erekcje nocne i poranne, co wskazuje na jej psychogenny charakter.

Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 są stosowane przy zaburzeniach erekcji u mężczyzn ze stwardnieniem rozsianym. Po przeanalizowaniu badań dotyczących stosowania syldenafilu w tej kategorii mężczyzn, oceniano skuteczność i bezpieczeństwo tej substancji.

Mężczyźni przyjmujący tabletki na potencję odnotowali poprawę zdolności do osiągnięcia i utrzymania erekcji oraz penetracji a także w poprawie jakości życia. W kolejnym badaniu przeanalizowano skuteczność tadalafilu w leczeniu 96 mężczyzn ze stwardnieniem rozsianym i zaburzeniami erekcji.

Chorzy ci przyjmowali tadalafil 10 mg, a następnie niektórzy z nich przyjmowali 20 mg. Istotną poprawę erekcji a także życia seksualnego i rodzinnego, związków partnerskich w ogóle, w porównaniu z poziomem wyjściowym, odnotowało 72 mężczyzn, którzy otrzymali Cialis w dawce 10 mg. Tym samym tadalafil okazał się skuteczną i bezpieczną substancją w niwelowaniu zaburzeń erekcji w tej grupie chorych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *